Privacybeleid

Laatste update 18 oktober, 2023

Deze privacyverklaring voor Globalize Solidarity vzw (die opereert als cubanismo.be) (‘wij’, ‘ons’, of ‘onze’), beschrijft hoe en waarom we je informatie kunnen verzamelen, opslaan, gebruiken en/of delen (‘verwerken’) wanneer je gebruik maakt van onze diensten (‘Diensten’), zoals wanneer je:

 • Onze website bezoekt op https://www.cubanismo.be, of een website van ons met een link naar deze privacyverklaring
 • Op andere gerelateerde manieren met ons samenwerkt, waaronder verkoop, marketing of evenementen.

Vragen of zorgen? Het lezen van deze privacyverklaring helpt u uw privacyrechten en -keuzes te begrijpen. Als u het niet eens bent met ons beleid en onze praktijken, maak dan geen gebruik van onze Services. Als u nog vragen of zorgen hebt, kunt u contact met ons opnemen via info@cubanismo.be.

SAMENVATTING VAN BELANGRIJKE PUNTEN

Deze samenvatting bevat de belangrijkste punten uit onze privacyverklaring, maar u kunt meer informatie vinden over elk van deze onderwerpen onder de relevante titel.

Welke persoonlijke gegevens verwerken we? Wanneer je onze diensten bezoekt, gebruikt of er doorheen navigeert, kunnen we persoonlijke gegevens verwerken, afhankelijk van de manier waarop je met ons en de Services omgaat, de keuzes die je maakt en de producten en functies die je gebruikt. Meer informatie over persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt.

Verwerken we gevoelige persoonlijke informatie? Wij verwerken geen gevoelige persoonlijke informatie.

Ontvangen we informatie van derden? Wij ontvangen geen informatie van derden.

Hoe verwerken we uw informatie? We verwerken je gegevens om onze Services te leveren, te verbeteren en te beheren, om met je te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen we uw gegevens ook verwerken voor andere doeleinden. We verwerken uw gegevens alleen als we een geldige wettelijke reden hebben om dit te doen. Meer informatie over hoe wij uw gegevens verwerken.

In welke situaties en met welke partijen delen we persoonlijke informatie? We kunnen informatie delen in specifieke situaties en met specifieke derden. Meer informatie over wanneer en met wie we je persoonlijke gegevens delen.

Hoe houden we je informatie veilig? We hebben organisatorische en technische processen en procedures om je persoonlijke gegevens te beschermen. Geen enkele elektronische transmissie via het internet of informatieopslagtechnologie kan echter als 100% veilig worden gegarandeerd, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te omzeilen en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, openen, stelen of wijzigen. Kom meer te weten over hoe we je informatie veilig houden.

Wat zijn uw rechten? Afhankelijk van waar u zich geografisch bevindt, kan de toepasselijke privacywetgeving betekenen dat u bepaalde rechten hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Lees meer over uw privacyrechten.

Hoe oefent u uw rechten uit? De eenvoudigste manier om uw rechten uit te oefenen is door een verzoek om toegang tot uw gegevens in te dienen of door contact met ons op te nemen. We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wilt u meer weten over wat we doen met de informatie die we verzamelen? Lees de volledige privacyverklaring.

NHOUDSOPGAVE

 1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?
 2. HOE VERWERKEN WE UW INFORMATIE?
 3. OP WELKE RECHTSGRONDEN BASEREN WIJ ONS OM UW PERSOONSGEGEVENS TE VERWERKEN?
 4. WANNEER EN MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
 5. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?
 6. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?
 7. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?
 8. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?
 9. CONTROLES VOOR DO-NOT-TRACK FUNCTIES
 10. PASSEN WE DEZE VERKLARING AAN?
 11. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?
 12. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN CONTROLEREN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?
 1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt

In het kort:We verzamelen persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

We verzamelen persoonlijke informatie die je vrijwillig aan ons verstrekt wanneer je interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en Diensten, wanneer je deelneemt aan activiteiten op de Diensten, of anderszins wanneer je contact met ons opneemt.

Gevoelige informatie. We verwerken geen gevoelige informatie.

Alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, moet juist, volledig en nauwkeurig zijn en u moet ons op de hoogte stellen van wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie.

Automatisch verzamelde informatie

In het kort:Sommige informatie – zoals uw Internet Protocol (IP)-adres en/of browser- en apparaatkenmerken – wordt automatisch verzameld wanneer u onze Services bezoekt.

We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer je de Services bezoekt, gebruikt of er doorheen navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan informatie over uw apparaat en gebruik bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze Services gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is voornamelijk nodig om de veiligheid en werking van onze Services te handhaven en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Zoals veel bedrijven verzamelen we ook informatie via cookies en soortgelijke technologieën.

De informatie die we verzamelen omvat:

 • Log- en gebruiksgegevens. Log- en gebruiksgegevens zijn servicegerelateerde, diagnostische, gebruiks- en prestatiegegevens die onze servers automatisch verzamelen wanneer je onze Services opent of gebruikt en die we vastleggen in logbestanden. Afhankelijk van de manier waarop je met ons communiceert, kunnen deze loggegevens je IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en -instellingen en informatie over je activiteit in de Services (zoals de datum-/tijdstempels die aan je gebruik zijn gekoppeld, bekeken pagina’s en bestanden, zoekopdrachten en andere acties die je uitvoert, zoals welke functies je gebruikt), informatie over apparaatgebeurtenissen (zoals systeemactiviteit, foutrapporten (soms ‘crash dumps’ genoemd) en hardware-instellingen) bevatten.
 • Apparaatgegevens. We verzamelen apparaatgegevens, zoals informatie over uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services. Afhankelijk van het gebruikte apparaat kunnen deze apparaatgegevens informatie bevatten zoals je IP-adres (of proxyserver), identificatienummers van het apparaat en de applicatie, locatie, browsertype, hardwaremodel, internetserviceprovider en/of mobiele provider, besturingssysteem en informatie over de systeemconfiguratie.

 1. HOE VERWERKEN WE UW INFORMATIE?

In het kort: We verwerken uw gegevens om onze Services te leveren, te verbeteren en te beheren, om met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen we uw gegevens ook verwerken voor andere doeleinden.

We verwerken je persoonlijke gegevens om verschillende redenen, afhankelijk van hoe je omgaat met onze Services, waaronder:

 • Om een vitaal belang van een individu te redden of te beschermen. We kunnen uw gegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is om een vitaal belang van een individu te redden of te beschermen, zoals het voorkomen van schade.
 1. OP WELKE RECHTSGRONDSLAGEN BASEREN WIJ ONS OM UW GEGEVENS TE VERWERKEN?

In het kort: We verwerken je persoonlijke gegevens alleen wanneer we van mening zijn dat dit noodzakelijk is en we een geldige wettelijke reden (d.w.z. rechtsgrondslag) hebben om dit te doen onder de toepasselijke wetgeving, zoals met je toestemming, om te voldoen aan wetgeving, om je diensten te verlenen om onze contractuele verplichtingen aan te gaan of na te komen, om je rechten te beschermen of om onze legitieme zakelijke belangen te vervullen.

De General Data Protection Regulation (GDPR) en de GDPR in het VK verplichten ons om de geldige rechtsgrondslagen uit te leggen waarop we ons baseren om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Als zodanig kunnen we ons baseren op de volgende rechtsgronden om uw persoonlijke gegevens te verwerken:

 • Toestemming. Wij kunnen uw gegevens verwerken als u ons toestemming hebt gegeven (d.w.z. toestemming) om uw persoonsgegevens te gebruiken voor een specifiek doel. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Meer informatie over het intrekken van uw toestemming.
 • Wettelijke verplichtingen. Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals om samen te werken met een wetshandhavingsinstantie of regelgevende instantie, onze wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen, of uw gegevens vrij te geven als bewijs in een rechtszaak waarbij wij betrokken zijn.
 • Vitale belangen. Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om uw vitale belangen of de vitale belangen van een derde partij te beschermen, zoals situaties waarin sprake is van potentiële bedreigingen voor de veiligheid van een persoon.
 1. WANNEER EN MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

In het kort: We kunnen informatie delen in specifieke situaties die in deze sectie worden beschreven en/of met de volgende derden.

Het is mogelijk dat we je persoonlijke informatie in de volgende situaties moeten delen:

Bedrijfsoverdrachten. We kunnen je informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie of overname van al onze of een deel van onze activiteiten aan een andere organisatie.

 1. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?

In het kort: We kunnen cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

We kunnen cookies en vergelijkbare traceringstechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of deze op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, vindt u in onze Cookie Notice.

 1. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

In het kort: We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven, tenzij anders vereist door de wet.

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang dat nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk vereist of toegestaan is (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten).

Wanneer we geen legitieme zakelijke reden meer hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we dergelijke gegevens verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), zullen we uw persoonlijke gegevens veilig opslaan en afschermen van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

 1. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?

In het kort: Wij streven ernaar uw persoonlijke gegevens te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

We hebben gepaste en redelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Ondanks onze voorzorgsmaatregelen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan echter geen enkele elektronische transmissie via het internet of informatieopslagtechnologie als 100% veilig worden gegarandeerd, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te omzeilen en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, openen, stelen of wijzigen. Hoewel we ons best doen om je persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie van en naar onze Services op eigen risico. U dient de Services alleen te gebruiken in een beveiligde omgeving.

 1. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

In het kort: In sommige regio’s, zoals de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk (VK) en Zwitserland, hebt u rechten die u meer toegang tot en controle over uw persoonlijke gegevens geven. U kunt uw account op elk gewenst moment bekijken, wijzigen of beëindigen.

In sommige regio’s (zoals de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland) hebt u bepaalde rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen tot en een kopie te verkrijgen van uw persoonlijke gegevens, (ii) om rectificatie of wissing aan te vragen; (iii) om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken; (iv) indien van toepassing, op gegevensportabiliteit; en (v) om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming. In bepaalde omstandigheden kunt u ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een dergelijk verzoek indienen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in het gedeelte ‘HOE KAN U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE MEDEDELING’ hieronder.

Wij zullen elk verzoek in overweging nemen en opvolgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u zich in de EER of het VK bevindt en u van mening bent dat wij uw persoonlijke gegevens onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van uw lidstaat of de gegevensbeschermingsautoriteit van het VK.

Als u zich in Zwitserland bevindt, kunt u contact opnemen met de Federal Data Protection and Information Commissioner.

Uw toestemming intrekken: Als wij vertrouwen op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in het gedeelte ‘HOE KAN U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE MEDEDELING’ hieronder.

Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking voordat deze werd ingetrokken, noch op de verwerking van uw persoonlijke gegevens op andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming.

Afmelden voor marketing- en promotionele communicatie: U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor onze marketing- en promotionele communicatie door te klikken op de afmeldlink in de e-mails die wij versturen, E-mail info@cubanismo.be, of door contact met ons op te nemen via de gegevens in het gedeelte ‘HOE KAN U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE MEDEDELING? U wordt dan verwijderd uit de marketinglijsten. We kunnen echter nog steeds met u communiceren – bijvoorbeeld om u servicegerelateerde berichten te sturen die nodig zijn voor de administratie en het gebruik van uw account, om te reageren op serviceverzoeken of voor andere niet-marketingdoeleinden.

Cookies en soortgelijke technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u daar de voorkeur aan geeft, kunt u uw browser meestal zo instellen dat cookies worden verwijderd of geweigerd. Als u ervoor kiest cookies te verwijderen of cookies te weigeren, kan dit invloed hebben op bepaalde functies of services van onze Services.

Als u vragen of opmerkingen hebt over uw privacyrechten, kunt u een e-mail sturen naar info@cubanismo.be.

 1. CONTROLES VOOR DO-NOT-TRACK-FUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties beschikken over een Do-Not-Track (‘DNT’) functie of instelling die je kunt activeren om je privacyvoorkeur aan te geven tegen het monitoren en verzamelen van gegevens over je online surfactiviteiten.Op dit moment is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen. Daarom reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of andere mechanismen die automatisch uw keuze doorgeven om niet online gevolgd te worden. Als er een standaard voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we je in een herziene versie van deze privacyverklaring informeren over die praktijk.

 1. PASSEN WE DEZE VERKLARING AAN?

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken.De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte ‘Herziene’ datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we wezenlijke veranderingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door op een prominente plaats een kennisgeving van dergelijke veranderingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw gegevens beschermen.

11. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze kennisgeving, kunt u een e-mail sturen naar info@cubanismo.be of per post contact met ons opnemen op:

Globalize Solidarity vzw

Haachtsesteenweg 53

Brussel

België

12. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN INZIEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

Je hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die we van je verzamelen, om die gegevens te wijzigen of om ze te verwijderen. Om een verzoek in te dienen om uw persoonlijke gegevens in te zien, bij te werken of te verwijderen, kunt u een verzoek om toegang tot de gegevens indienen..